Nieuw experiment: elke zaterdag zeven tips. Om te luisteren, kijken of lezen in het weekend. En lekker breed. deze week van de matthaus passion tot een paranoide kunstvervalser. En van de toekomst van de eurozone tot de toekomst van de wereldreligies. klik!

lees meer

1. Foto’s: Overdevelopment, Overpopulation, Overshoot 
We leven in tijden van overvloed, een tijd van teveel. Maar hoe ziet dat eruit? Een  paar actiegroepen hebben het boek Overdevelopment, Overpopulation, Overshoot (OVER) gemaakt. Met prachtige foto’s van het drama van deze tijd van overvloed, en de consequenties daarvan. De Guardian heeft een mooie selectie ervan op hun site staan. Link.

2. Wetenschap: ontwikkeling wereldreligies, Islam grootste in 2070.
Hoe ziet de toekomst van de wereldreligies eruit? Het gerenommeerde onderzoeksinstituut Pew heeft hier net een onderzoek naar afgerond. De uitkomst: de Islam zal voor het eerst rond 2050 evenveel aanhangers hebben als het Christendom en rond 2070 de meeste aanhangers hebben van alle wereldreligies. Al zal in Europa nimmer meer dan zo’n 10% van de bevolking moslim zijn. En ondanks de afname van het aantal gelovigen in het Westen zal het aantal ongelovigen een kleiner (!) aandeel van de wereldbevolking beslaan. Uiteraard zijn deze berekeningen afhankelijk van grove onzekerheden wat betreft demografie, vruchtbaarheidscijfers en  migratiepatronen, maar fascinerend leesvoer blijft het. Link

bach-orkest_cmyk-nieuw.jpg

3. Muziek: Matthaus Passion
Zoals CDA-leider Sybrand Buma tweette: op Goede Vrijdag is in Nederland tijd voor Heel Holland Bacht. De nog steeds woekerende Matthaus-gekte leidt er toe dat het stuk in vrijwel elk dorp en in elke concertzaal wordt uitgevoerd. De Bachvereniging heeft ook een prachtige versie van de Matthaus in Naarden online gezet, de hoofdstad van de Matthaus Passion in Nederland. Inclusief houten dwarsfluiten en andere details die kloppen. Op de site www.allofbach.com wordt trouwen elke vrijdag een nieuw stuk online gezet. Kijken (en luisteren)

4. Documentaire: Quelle Catastrophe! France with Robert Peston
Waarom stagneert Frankrijk zo, en hoe leidt dit tot de opkomst van het Front National? Robert Peston maakte er een aardige documentaire over voor de BBC. De kern: overheidsuitgaven van 57% van het BBP, een moeizame verhouding met een globaliserende economie en een overgereguleerde arbeidsmarkt.  Interessant zijn de interviews met Le Pen, de voormalige ECB-baas Trichet en de zo controversiële jonge minister van economische zaken Macron. Om het te zien heb je de app BBC iPlayer nodig, of een extensie zoals Media Hint zodat je het vrij kan kijken via Google Chrome. Link

5. Boek: toekomst van de eurozone
De Duitse socioloog Wolfgang Streeck en euro-criticaster was deze week in het Maagdenhuis op bezoek. En ook zijn boek  ‘Gekochte Tijd’ kwam uit in Nederland. Een heel interessant boek, als je wilt nadenken voorbij de kleine dagelijkse hoofdstukjes in het eurocrisisdagboek op het journaal. Kern van zijn stelling: de eurocrisis is een botsing tussen kapitalisme en democratie, waar een zogenaamde consolidatiestaat uit voortkomt die geen politiek verschil meer kan maken. We leven daarmee in gekochte tijd. Naast zijn boek heeft hij nog een interessant interview gegeven aan NRC (‘Niemand heeft een idee. Dat is het engste’) en er staat een profiel bij De Groene. Kun je er nog een stukje van een pessimist bij hebben, lees dan vooral de column van Wolgang Munchau van deze week: The real eurozone problems are hidden under the bonnet. Nu ik mijn scriptie schrijf over de macro-economische onbalansen binnen de eurozone, heb ik zelden iemand zo raak in een korte column het probleem van de euro zien beschrijven (gebrek aan mechanismen om macro-economische verschillen te laten convergeren).

6. In de gaten houden: economische groei zonder groei uitstoot? 

Het gezaghebbende Internationale Energie Agentschap kwam in maart met een hoopvol bericht dat je vrijwel nergens hebt kunnen lezen. Voor het eerst in veertig jaar nam de uitstoot van broeikasgassen als CO2 in 2014 niet toe, terwijl de wereldeconomie wel groeide met zo'n 3%. Daarmee ontstaat voor het eerst het fenomeen van economische groei zonder groei van uitstoot van CO2-emissies. Het IEA komt in juni met meer statistische gegevens, en kan dan meer vertellen over de oorzaken (zoals een snellere omslag naar duurzame energie in China en India). Het zou een alternatief bieden voor linkse denkers als Tim Jackson (boek) of Naomi Klein (boek) die stellen dat we zullen moeten kiezen tussen economische groei en het redden van het klimaat. In de gaten houden! Link

7. Kunst: vervalsingen van een meester

De VPRO zond deze week de mooie documentaire Art and Craft uit over kunstvervalser Mark Landis. Deze paranoïde en schizofrene man maakt briljante vervalsingen van bekende meesters, en schenkt deze vervolgens ‘om niet’ aan kunstinstellingen. Hij vermomt zich daarvoor als priester, zoon van een overleden rijke moeder of curator. Opvallend is hoe in elk geval 64 musea tot 2007 zijn vervalsingen met hebberigheid hebben aangenomen. Zijn techniek is namelijk vrij eenvoudig: kleurpotloden uit de supermarkt en koffievlekken om zijn doeken een oude uitstraling te geven. Vervolgd worden kan hij niet, want alle werken zijn gratis weggegeven. Wat zijn motivatie is, erkenning, of toch vooral vervulling van zijn ziekelijke neigingen, blijft je je afvragen. Link.Comment