De uitzending van De Wereld Draait Door gaf veel reacties. Hieronder het onderzoek waar ik het over had.

Waar ligt het daderschap van de aanranders van Keulen? Die vraag hield me de afgelopen week bezig. Moet je dit zien als probleem van een aantal individuen, van een (georganiseerde) groep of breder: als een probleem met de culturele achtergrond van de betrokken migranten.
Diezelfde worsteling zag ik bij de politie, politiek en in de media: moet je de achtergrond van de daders wel of niet noemen? Dat de politiek, media en politie in eerste instantie de ernst van de zaak en de achtergrond van de daders verzwegen is schokkend. De aanranding en verkrachting van mogelijk meer dan 500, soms minderjarige, vrouwen wordt daarmee onvoldoende serieus genomen.
Na een zoektochtje kwam ik bij het onderzoek ‘Zedendelinquentie en etniciteit. Een exploratief onderzoek op basis van politiegegevens’ van Anton van Wijk en Arjan Blokland uit. Dit uitstekende onderzoek uit 2008 naar het verband tussen zedendelicten en etniciteit gaf mij nieuwe inzichten.
Ik wist niet dat migranten 3 tot wel 5 keer vaker verdacht waren van zedendelicten. Ik wist niet dat Afrikanen tot wel 10 keer vaker verdacht waren van verkrachting in vergelijking met autochtonen. Nergens heb ik hier tot nu toe over gelezen (al blijkt de Volkskrant hier gisteren over geschreven te hebben). Ergens miste ik wel deze informatie in de berichtgeving over de zaak in Keulen. Wat is het verband met de migratiestromen?

Migranten plegen niet alleen vaker zedendelicten, maar ook relatief vaker delicten als aanranding en verkrachting, in vergelijking met autochtone daders (die dan weer bovengemiddeld vaak aan kindermisbruik doen)

De daders hebben gemiddeld relatief vaak de leeftijd waarin de huidige stroom migranten zich bevinden (twintigers en dertigers). En migranten zijn minder vaak one-time-offenders.

De migranten die nu naar Europa komen, zijn afkomstig uit gebieden waar geweld tegen vrouwen helaas veel vaker voorkomt dan in Europa. Mijn suggestie is dat we in het debat over de vluchtelingenstroom de risico's goed in de gaten houden. Wat betekent het financieel, cultureel, qua veiligheid maar ook voor de risico's van vrouwen in onze samenleving. Met meer dan 1,5 miljoen vluchtelingen in Europa doet het ertoe of er een verhoogde kans is op dit risico's (potentieel zo'n 4000 zedenverdachten extra - ik zat er in de uitzending geloof ik een 0 naast).

weightedinternationalrape20113.png

En ja, ik spreek namens mijzelf als ik zeg dat in de media er onder een aantal mediamakers/commentatoren/publicisten/journalisten het idee leeft dat je soms tegen de stroom in wilt gaan. Tegen het lompe racisme, tegen de AZC-tokkies die geweld gebruiken, tegen de sfeer in.  Zoals gezegd is er uitstekende verslaggeving (zie bv Jeroen Wollaars, Wierd Duk, Jeroen Akkermans). Maar er is ook het idee (heb ik gemerkt) dat je soms wilt tegenwerpen, nuanceren en zelfcensureren bij migratieproblemen.  Misschien mijn zwakte, maar het is beter om er eerlijk en open over te zijn. In aanloop naar de uitzending en na afloop heb ik dit van meerdere mensen in mijn omgeving gevraagd. Verschillende mediamakers, opiniemakers en verslaggevers gaven toe dit ook te voelen, sommige ook niet. 

Geef dit een sluitend antwoord op de eerste vraag? Nee. Het causale mechanisme is niet blootgelegd (waarom zijn migranten oververtegenwoordigd). Tegelijkertijd toont het wel de risico's van migratie. En dat er aanwijzingen zijn dat de afkomst van migranten ertoe doet.  Één van die risico's van de grote vluchtelingenstroom is mogelijk een toename van sexueel geweld tegen vrouwen. Mijn pleidooi is om het daar over te hebben. Heb je tegenwerpingen, nuanceringen of ander bewijs? Stuur het vooral toe.

PS: dit is een kort blogje na de uitzending. Kom er later nog wel uitvoeriger op terug. De uitzending voelde als een tocht over glad ijs (en dat is het ook - het was verre van perfect). Toch is het denk ik goed om het ongemakkelijke debat aan te gaan of de achtergrond van de cultuur van migranten leidt tot een verhoogde kans op sexueel geweld tegen vrouwen, en wat dit betekent nu de stroom migranten zo groot is. Een podium als De Wereld Draait Door (kort item, live en met meerdere gasten) is misschien daarvoor niet het ideale antwoord (je kunt niet wikken, wegen, schrappen en uitwijden). Maar ik zie uit naar verder debat erover, en verder inzicht.

46 Comments